Info avond: Feminisme: (on)voltooid?

Gelijke rechten van vrouwen en mannen, hoe staat het daarmee? Het feminisme heeft in meerdere strijdgolven veel bereikt, van het recht op abortus tot de erkenning dat gelijk werk gelijk loon verdient.
Maar zijn gelijke rechten in wetten of in onze opvattingen ook de praktijk van alle dag? Is de strijd gestreden? Wat zijn vandaag de dag de urgente punten voor feministische inzet? Wat is er ten opzichte van eerdere successen intussen verloren gegaan, of loopt gevaar? Wat zijn de successen, maar ook de tekortkomingen, van de laatste decennia aan strijd voor vrouwenemancipatie? Wat staat ons nog te doen?

Genoeg vragen dus om bij stil te staan.
Vandaar een openbare informatieve bijeenkomst onder de titel: “Feminisme: (on)voltooid?”, met als spreker: Gerda de Vries, van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum. Na haar inleiding is er ruimschoots gelegenheid tot vragen, discussie, inbreng vanuit de zaal. De toegang is vrij!

Datum en tijd: donderdag 9 juli, om 20.00 uur (zaal open 19.30)
Plaats: gebouw Feniks, NS-plein 17. Tilburg

Organisatie: Brabantse Anarchistische kring (BAK), in samenwerking met Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) en Feniks, Emancipatie Expertise centrum Tilburg.

De avond is georganiseerd in het kader van een infotour die de Brabantse Anarchistische kring over het thema ‘feminisme’ heeft georganiseerd.
Eerder waren er al avonden in Eindhoven, Breda en Den Bosch. Op 9 juli is Tilburg dus aan de beurt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.