Lezing in Tilburg door Dennis Bos op vrijdag 25 maart gaat niet door

Helaas moeten we wegens familiale onstandigheden de lezing met Dennis Bosch die gepland was voor morgen, 25 maart, op korte termijn cancelen. Onze excuus voor het ongemaak.
Maar: Daarvoor komt hij op 1 mei een lezing geven in Tilburg, dus een reden meer om voor 1 mei naar Tilburg te gaan…

Wij hopen jullie daar te zien!

Posted in General | Comments Off on Lezing in Tilburg door Dennis Bos op vrijdag 25 maart gaat niet door

1 mei: een levende traditie – lezingen door Dennis Bos

1 mei. In veel landen worden er nog altijd vieringen en demonstraties gehouden op deze dag. In Nederland krijgen werknemers niet eens meer vrij, maar toch worden hier ook acties gehouden, bijvoorbeeld in Tilburg. Maar waarom is 1 mei, de Dag van de Arbeid, zo belangrijk? In 1886 eisten vakbonden in de VS een 8-urige werkdag, en voerden zij een strijd waar we vandaag de dag nog steeds baat bij hebben. Inperkingen van arbeidsrecht liggen echter altijd op de loer. Daarom is het belangrijk dat we de geschiedenis van onze zwaar bevochten rechten kennen en hiervan leren.

Om de betekenis van 1 mei te onderstrepen, organiseert de Brabantse Anarchistische Kring een infotour over dit thema. Historicus Dennis Bos komt een toegankelijk en informatieve lezing geven over de herkomst en betekenis van de 1 mei-traditie. Hij is als onderzoeker naar de sociale beweging in de 19e en 20e eeuw verbonden aan de Universiteit Leiden. We zijn er alvast van overtuigd dat Dennis je een leuke en interessante avond zal helpen bezorgen!

Dennis komt deze lezing in drie verschillende plaatsen geven. BAK hoopt hiermee ook mensen enthousiast te maken voor de 1-mei-actie die in Tilburg plaatsvindt. Hierover is meer informatie te inden op www.georganiseerde-weldaad.nl.

Data en tijden:
Tilburg – wordt nog bekend gemaakt
Den Bosch – 8 april in Knoflook, 20:30
Eindhoven – 15 april in Omslag, 20:00

Posted in General | Comments Off on 1 mei: een levende traditie – lezingen door Dennis Bos

Info avond: Feminisme: (on)voltooid?

Gelijke rechten van vrouwen en mannen, hoe staat het daarmee? Het feminisme heeft in meerdere strijdgolven veel bereikt, van het recht op abortus tot de erkenning dat gelijk werk gelijk loon verdient.
Maar zijn gelijke rechten in wetten of in onze opvattingen ook de praktijk van alle dag? Is de strijd gestreden? Wat zijn vandaag de dag de urgente punten voor feministische inzet? Wat is er ten opzichte van eerdere successen intussen verloren gegaan, of loopt gevaar? Wat zijn de successen, maar ook de tekortkomingen, van de laatste decennia aan strijd voor vrouwenemancipatie? Wat staat ons nog te doen?

Genoeg vragen dus om bij stil te staan.
Vandaar een openbare informatieve bijeenkomst onder de titel: “Feminisme: (on)voltooid?”, met als spreker: Gerda de Vries, van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum. Na haar inleiding is er ruimschoots gelegenheid tot vragen, discussie, inbreng vanuit de zaal. De toegang is vrij!

Datum en tijd: donderdag 9 juli, om 20.00 uur (zaal open 19.30)
Plaats: gebouw Feniks, NS-plein 17. Tilburg

Organisatie: Brabantse Anarchistische kring (BAK), in samenwerking met Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) en Feniks, Emancipatie Expertise centrum Tilburg.

De avond is georganiseerd in het kader van een infotour die de Brabantse Anarchistische kring over het thema ‘feminisme’ heeft georganiseerd.
Eerder waren er al avonden in Eindhoven, Breda en Den Bosch. Op 9 juli is Tilburg dus aan de beurt.

Posted in General | Comments Off on Info avond: Feminisme: (on)voltooid?

Organizing a response to sexual assault

Op 8 Mei organiseert BAK (Brabantse Anarchistische Kring) een presentatie in Knoflook. Daarvoor hebben zij Soli Group Nijmegen uit Nijmegen uitgenodigd om over “Organizing a response to sexual assault” te praten.

Datum: 8 Mei
Begin: Tussen 20.30 en 21.00, naar het diner
Locatie: Knoflook, Den Bosch, Havendijk 3
Wat: Presentatie over “Organizing a response to sexual assault” door Soli Group Nijmegen
Taal: English

About the workshop, and SOLI Group Nijmegen

Unfortunately, sexual violence, constant occurrence of crossed boundaries and physical and mental assaults are quite common even in sub-cultural scenes which we are part of. Just with saying ‘even’ we commit the first mistake with a presumption. So many times we tend to assume that just because we are a part of a community that opposes main-stream culture, we can’t possibly do harm to each other. And if we do, we refuse to realise it because we are scared to admit our own mistakes or are afraid of incapability to face the problem and deal with consequences.

SOLI group from Nijmegen came to existence as a response to confusion and ‘heated up passions’ within our community while trying, for the first time, to go through something called ‘community accountability process’. Something that so rarely happens – survivor of a sexual assault came up front asking for help and support. Something that almost never happens – community responded and didn’t decide to ‘shove it under the carpet’. Of course, as it is bound to happen due to a lack of experience, a lot of things were ‘trial and error’. This is why it is important not to leave the whole issue and discussion about how to deal with sexual violence on one and only time, one and only process, but to try to inform and educate ourselves and our acquaintances. And that is precisely one of our main goals with the SOLI group.

Beside all best wishes to support people who experienced harm, we must know how to do it. Care, compassion, caution, but self-criticism as well are one of the most important conditions which must exist in order to try and help someone who has been through a traumatic experience. From there on, it can get just more complicated, but with every extra effort we are closer to a healthier social environment. We want to share our experience with all of you, all our lessons learned, notes on how and what not to and positive conclusions. In order to reflect more on how we interact with each other, in order to feel safe enough to ask for help, in order to trust in that we are all ready to take responsibility for our actions when needed… We need to talk and start destructing the taboo around the topic of sexual behavior patterns and sexual violence. With this workshop we would like to scratch the surface and hopefully inspire more similar groups into existence.

Posted in General | Comments Off on Organizing a response to sexual assault

Een praktische introductie in feministisch gedachtegoed

2000px-Woman-power_emblem.svgAshika Lauren Singh zal een introductie in het feministische denken geven. Dit zal gebeuren aan de hand van de termen ‘sex’ en ‘gender’. Wat betekenen die? Wat denken mensen dat het onderscheid betekent en waarom is dit belangrijk voor het feminisme? De ideeën van enkele belangrijke feministische filosofes zullen uitgelegd worden en achteraf zal er tijd zijn voor een discussie met het publiek.

We hopen jullie allen daar te zien om te luisteren, bij te dragen, te discussiëren en een kop koffie te drinken!

De lezing zal in het Engels zijn.

deuren: 20:00
de Poelewei
Monseigneur de Vetstraat 2, Breda
entree: vrije bijdrage

A practical introduction to feminist thought

Ashika Lauren Singh will give an introduction to feminist thought. This will be done by exploring the relationship between the terms sex and gender. What do they mean? What do people think this division means, and why is it important to feminism? The ideas of some important feminist philosophers will be explained and afterwards there shall be time for a discussion with the audience.

We hope to see you all there to listen, contribute, discuss and drink a cup of coffee!

doors: 20:00
de Poelewei
Monseigneur de Vetstraat 2, Breda
entree: donation

Posted in General | Comments Off on Een praktische introductie in feministisch gedachtegoed

10 april: rol van mannen in reproductie en doorbreken van patriarchale machtsverhoudingen door Jens Van Tricht

men-feminism-e1372102217532

In het publieke debat horen we vooral dat vrouwen aan de slag moeten: wees ambitieus, stop dat schuldgevoel weg, ga voltijds aan het (betaalde) werk, vernietig je persoonlijk ‘kapitaal’ niet. Zelden hoor je dat mannen een actieve rol te spelen hebben in het rechtvaardig maken van de verhoudingen tussen sekse.

Naast een positieve bijdrage aan vrouwenemancipatie staat tijdens deze info-avond centraal de bevrijding van de man van beperkende en destructieve codes van mannelijkheid en het verbeteren van de mogelijkheid voor mannen om zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens te kunnen ontwikkelen.

10 april, 20;00 Omslag, Hoogstraat 301a, Eindhoven
Continue reading

Posted in Activiteit, General | Tagged , , | Comments Off on 10 april: rol van mannen in reproductie en doorbreken van patriarchale machtsverhoudingen door Jens Van Tricht

Feminisme, wa’s da?!

2000px-Woman-power_emblem.svgFeminisme zou je kunnen omschrijven als een maatschappelijke en politieke stroming met als doel de emancipatie van vrouwen. De strijd voor emancipatie van vrouwen is ook een belangrijk onderdeel van de anarchistische beweging. Daarom organiseert BAK zijn derde infotour in april en mei over dit onderwerp. Anders dan de vorige keren, hebben we vier sprekersters uitgenodigd om een lezing of discussie te houden over een bepaald onderdeel van het feminisme.

Feminisme bestaat misschien al zolang de mens bestaat en het werk verdeeld wordt onder mannen en vrouwen. Ons interesseert tijdens de infotour vooral de periode van na de industriële revolutie, de vraag of heden ten dagen de strijd gewonnen is, en indien niet welke uitdagingen er nog voor ons liggen.

Rol van Mannen in feminisme: door Jens Van Tricht
10 april 20:00 Omslag, Hoogstraat 301a, Eindhoven

E. Goldberg en H. Arendt, tussen anarchie en radicale democratie door Anya Topolski
17 april in Breda (meer info volgt)

how to act on a sexual assault door Soli Group uit Nijmegen
8 mei 21:00 Knoflook, Havendijk 1-3, Den Bosch

Continue reading

Posted in General | Comments Off on Feminisme, wa’s da?!

Solidariteitsverklaring

BAK heeft zich net solidair verklaard met het Bungehuis (http://newuni.nl/).
Zie beneden:

“Beste bezetters van het Bungehuis,

Hierbij verklaren we ons solidair met jullie prachtige actie. Het zijn dit
soort acties die laten zien hoe we zeggenschap kunnen verwerven in onze
onderwijsinstellingen en in de maatschappij. Het is met dit soort acties
die de greep van winstbejag en autoritair bestuur op onze instellingen
kunnen bestrijden, en een andere, vrije en solidaire wereld iets
dichterbij kunnen brengen.

Heel veel sterkte en succes!

Met vriendelijke groet
Brabantse Anarchistische Kring BAK”

Posted in General | Comments Off on Solidariteitsverklaring

Tilburg: Kapitalisme, wa’s da?!

Eindelijk is nu ook plek en datum voor Tilburg bekend voor de Kapitalisme, wa’s da? info avond. Organiseerd wordt dit samen met TAS http://tanarchos.blog.com.

Plaats: Kaffee Lambiek, Wilhelimnapark 66, Tilburg
Datum en tijd: woensdag, 2 juli, begin 20.30 uur

Posted in General | Comments Off on Tilburg: Kapitalisme, wa’s da?!

Kapitalisme, wa’s da?!

kapitailsmeDe Brabantse Anarchistische Kring (BAK) organiseert in een viertal Noord-Brabantse steden een reeks informatieavonden. Daarin presenteert ze een inleiding “Kapitalisme, wa’s da?!”, in de vorm van een bescheiden praatje toegelicht met videomateriaal.

9 mei, na het eten (rond 20:00): Burgers, Hertogstraat 2, Eindhoven

Tilburg wordt later bekend gemaakt, zla ergens laatste helft juni zijn

Continue reading

Posted in General | Comments Off on Kapitalisme, wa’s da?!