Feminisme, wa’s da?!

2000px-Woman-power_emblem.svgFeminisme zou je kunnen omschrijven als een maatschappelijke en politieke stroming met als doel de emancipatie van vrouwen. De strijd voor emancipatie van vrouwen is ook een belangrijk onderdeel van de anarchistische beweging. Daarom organiseert BAK zijn derde infotour in april en mei over dit onderwerp. Anders dan de vorige keren, hebben we vier sprekersters uitgenodigd om een lezing of discussie te houden over een bepaald onderdeel van het feminisme.

Feminisme bestaat misschien al zolang de mens bestaat en het werk verdeeld wordt onder mannen en vrouwen. Ons interesseert tijdens de infotour vooral de periode van na de industriële revolutie, de vraag of heden ten dagen de strijd gewonnen is, en indien niet welke uitdagingen er nog voor ons liggen.

Rol van Mannen in feminisme: door Jens Van Tricht
10 april 20:00 Omslag, Hoogstraat 301a, Eindhoven

E. Goldberg en H. Arendt, tussen anarchie en radicale democratie door Anya Topolski
17 april in Breda (meer info volgt)

how to act on a sexual assault door Soli Group uit Nijmegen
8 mei 21:00 Knoflook, Havendijk 1-3, Den Bosch

Anya Topolski doet onderzoek aan de universiteit van Leuven naar een breed scala van maatschappelijke onderwerpen, waaronder feminisme en sociale bewegingen. Ze zal ons meenemen naar Emma Goldberg en Hanna Arendt, tussen anarchie en radicale democratie.

Jens van Tricht keert het verhaal om. In de strijd voor vrouwenemancipatie kan de man, of beter moet de man ook een rol spelen. In het publieke debat horen we vooral dat vrouwen aan de slag moeten: wees ambitieus, stop dat schuldgevoel weg, ga voltijds aan het (betaalde) werk, vernietig je persoonlijk ‘kapitaal’ niet. Zelden hoor je dat mannen een actieve rol te spelen hebben in het rechtvaardig maken van de verhoudingen tussen sekse. Jens van Tricht pleit al jaren voor ‘mannenemancipatie’.

Sociale bewegingen en de anarchistische beweging in het bijzonder staan niet buiten de werkelijkheid. De verhoudingen die tussen sekse bestaan in de samenleving komen ook voor in bewegingen die zich inzetten voor rechtvaardige sekseverhoudingen. Soli Groep uit Nijmegen heeft zich verdiept in deze problematiek en zal ons een aantal middelen en vaardigheden bijbrengen hoe we ons kunnen verzetten tegen seksisme en paternalisme in emancipatorische bewegingen of groepen.

De data en locaties zijn nog niet bekend. Hou onze website en facebook in de gaten voor de laatste info. Je kan je ook inschrijven op onze maillijst om op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.